Prehled  Purifikace

Naše biochemická společnost

purifikačný program toxínyŽijeme v chemicky orientované společnosti. Člověk by v současné civilizaci sotva našel někoho, kdo by nebyl ovlivněn tímto faktem. Každý den je drtivá většina obyvatelstva vystavena příjmu potravinových konzervantů a jiných chemických jedů, včetně jedů v atmosféře a pesticidů. Navíc k tomu jsou tabletky od bolesti, uklidňující prostředky, psychiatrické a jiné medicínské drogy předepisovány lékaři.

A velká rozšířenost užívání marihuany, LSD, kokainu a dalších pouličních drog výrazně přispívají k této scéně.

Všechny tyto faktory jsou součástí biochemického problému dnešní doby.

POZŮSTATKY DROG MOHOU ZŮSTAT V TELE

purif lsdV 60-tých a 70-tých letech 20. století se v naší kultuře velmi rozšířilo užívání drog. V té době L. Ron Hubbard rozsáhle zkoumal duševní potenciál člověka a všiml si, že tyto látky zabraňují duševnímu pokroku. Pracoval s množstvím bývalých uživatelů drog a díky tomu udělal překvapivý objev:

Pozůstatky LSD se mohou uložit v těle, hlavně v tukové tkáni, a zůstávají tam po celá léta.

Lékaři, kteří dělají pitvy, po několika letech skutečně potvrdily, že tento objev pana Hubbarda je pravdivý.

CHEMICKÉ LÁTKY MOHOU TAKÉ ZŮSTAT V TĚLE

ciste telo cista myselBrzy bylo jasné, že v těle nezůstávají pouze drogy, ale jakékoli jiné toxické látky, se kterými se běžně setkáváme, například konzervační látky, průmyslové chemikálie, domácí čistící prostředky, insekticidy atd.

Nahromadění drog a toxických pozůstatků v těle může mít tragické následky. Mohou člověku zničit zdraví, množství energie a paměť a dokonce mu mohou zabránit ve studiu a učení se. Jednoduše, zbytky drog a chemických látek mohou člověka připravit o budoucnost.

PURIFIKAČNÍ PROGRAM

purifikacny programPurifikační program navrhl L. Ron Hubbard. Účelem tohoto programu je zvládat rostoucí nebezpečí pro duševní a tělesnou pohodu jednotlivců, které pochází ze stále se zvyšujícího běžného užívání drog a chemických látek v současné kultuře.

Tisíce hodin výzkumu a testování vyústilo do přesných kroků a prvků, které spolu navzájem uvolňují a eliminují zbytky drog a toxinů z těla.

Výsledkem je přesný program, který spojuje cvičení, pocení v sauně a výživu. Přesný postup, režim a doplňky výživy, to vše je obsaženo v knize Čisté tělo, čistá mysl.

VÝŽIVA, VITAMÍNY A MINERÁLY

purif-programVýživa je další nezbytnou součástí Purifikačního programu. Pan Hubbard po desetiletí zkoumal přínosy vitamínové terapie. Výsledkem je program výživy, který sestává z příjmu určitých vitamínů a minerálů, které se užívají v přesných množstvích a v přesném poměru. (V Purifikačním programu se neužívají žádné léky ani drogy a doporučené dávky vitamínů a minerálů jsou klasifikovány jako jídlo.)

Vitamíny a minerály pomáhají napravit škody způsobené drogami a toxickými látkami a pomáhají obnovit tkáně a buňky. A protože drogy a toxiny vytvářejí nedostatek živin, vitamíny a minerály také pomáhají obnovit biochemickou rovnováhu těla.

Všechny informace najdete v knize Čisté tělo, čistá mysl.

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU PROGRAMU

program-purif

Úspěch Purifikačního programu závisí na přesném použití každého prvku programu. Scientologické organizace po celém světě mají personál speciálně vyškolený na dodávání tohoto programu.

Chcete-li najít nejbližší organizaci, použijte náš kontaktní formulář.

NOVÝ ZAČÁTEK

purifikacny-rundownKdyž se člověk zbaví škodlivých a ničivých účinků zbytků drog a toxických látek, může dosáhnout trvalou mentální a duševní pohodu.

Purifikační program je řešení L. Ron Hubbarda na účinné očištění těla od těchto škodlivých látek a eliminuje jejich devastující účinky. Během programu můžete vystoupit z mlhy do nového života. Lidé, kteří ukončili program, hlásí značné oživení v životě a vitalitu-skutečnou schopnost pokročit v životě směrem k lepším věcem.

ÚSPĚCHY PROGRAMU ZAHRNUJÍ:

purif-rundown

  • schopnost myslet jasně
  • pocit lehkosti a větší vitality
  • zvýšená energie a nadšení pro život

Můžete zažít život-měnící výsledky a vyčistit si svou cestu k duševnímu a duchovnímu pokroku.