L. Ron Hubbard

Existují pouze dva testy dobře prožitého života, jak jednou poznamenal L. Ron Hubbard: "Dosáhl člověk to, co zamýšlel? A byli lidé rádi, že žil?" Jako svědectví k prvnímu testu je zde celý soubor jeho životního díla, který zahrnuje více než 5 000 písemných dokumentů a 3 000 přednášek o Dianetice a Scientologii, zaznamenaných na magnetofonových páskách.

Důkazem pro to druhé jsou stovky milionů těch lidí, jejichž životy se prokazatelně zlepšily, protože on žil. Jsou to generace studentů, kteří díky objevům L. Rona Hubbarda v oblasti vzdělávání umí nyní číst. Jsou to miliony mužů a žen osvobozených od zneužívání drog díky objevům L. Rona Hubbarda v oblasti drogové rehabilitace. Jsou to miliony lidí, kteří byli ovlivněni jeho nereligióznym morálním kodexem a je to mnoho milionů dalších, kteří jeho dílo považují za duchovní základ svých životů.

PURIFIKAČNÍ PROGRAM

Ačkoliv L. Ron Hubbard dávno rozpoznal jaké lidské utrpení drogy způsobují, byla to tzv. psychedelická revoluce šedesátých let 20. století, která byla hybnou silou pro jeho intenzivní výzkum na poli drogové rehabilitace. Jeho uvažování bylo snadné-nikdo se nemůže stát duchovně svobodným, pokud je připoután k chemickým látkám. Nejenže je ohroženo zdraví uživatele drogy, ale také jeho schopnost učit se, jeho postoje, osobnost a celková mentální ostrost.

l-ron-hubbard-humanista

Kromě toho, jak pan Hubbard dále objevil, pouliční drogy nebyly jedinými škodlivými látkami, které se ukládaly v tukových tkáních. Ve skutečnosti prakticky každý druh drog, chemické jedy, konzervační prostředky, pesticidy a průmyslové odpady, které pravidelně přijímáme, se mohou v tkáních ukládat a škodit nám.

Tento objev - a L. Ron Hubbard byl nesporně první, kdo to rozpoznal - měl dalekosáhlé důsledky. Vezměme si například, že následující zpráva Agentury pro ochranu životního prostředí připouští, že průměrný člověk ve svém těle uchovává více než sedm set potenciálně nebezpečných látek. Co to všechno znamená, pokud jde o špatné zdraví a zkrácený život, to Agentura na ochranu životního prostředí říci nedokáže. Jedno je více než jasné, jak z originálního Hubbardova výzkumu, tak ze sekundárních lékařských studií: Tyto toxické látky dělají hodně pro to, aby snížili naši schopnost jednat, myslet a vnímat.

Škoda je páchaná tímto způsobem: Vzhledem k tomu, že tělo je v podstatě komunikační systém, kde mozek působí jako centrála na provedení myšlenek na činnost, mohou být biochemické látky ničivé - ve skutečnosti narušují normální vzorec myšlení. Netřeba říkat, že tyto chemické látky dělají hodně pro to, aby zpomalily naši schopnost učení, naši paměť a vše ostatní, co je potřebné pro naši duševní pohodu.

purif-materialy

Materiály popisující Purifikační program L. Ron Hubbarda zahrnují: knihu Čisté tělo, čistá mysl, ilustrovaného průvodce a technické materiály pro supervízorovaní programu.

Jako odpověď na to, co by mohlo být právoplatně nazvané biochemickou krizí, vyvinul pan Hubbard kompletní program. Nejúplnější je vysvětlen v knize Čisté tělo, čistá mysl a využívá přesný režim cvičení, sauny a výživových doplňků spolu s lékařským dohledem. Tento následně dostal název Purifikační program a je míněn výlučně na detoxikaci, skutečné odstranění drogových zbytků z tukových tkání.

Podle několika studií je Purifikační program vyvinutý výhradně na zbavení se drogových zbytků z tukových tkání. Ve skutečnosti, když byla v roce 1973 u obyvatel Michiganu zjištěna otrava proti-požárními látkami, tak jedině Purifikační program byl schopen snížit úroveň toxicity. Podobně byl nápomocný při katastrofě 9/11 v New Yorku, kdy záchranný personál a požárníci byli podrobeni tomuto programu a popisují jej doslova jako "život-zachraňující".

purif-graph-temp

Výzkumné centrum pro onemocnění a chronické bolesti v nedávné studii o Purifikačním programu zjistil, že zbytkové chemikálie v těle jsou definitivně eliminovány, potvrzujíce zjištění pana Hubbarda.

“Jako objevitel tohoto potícího programu, L. Ron Hubbard zjistil, že drogové zbytky/metabolity jsou během dlouhého času uchovávány v tukové tkáni těla. Byl jsem překvapen přesností jeho zjištění. Grafy a zprávy dokazují to, co jsme dlouho očekávali—že chemikálie jsou během tohoto programu definitivně vyplavovány z těla ven.”

—Forest Tennant, M.D., Dr. P.H., Výkonný riaditeľ, Research Center for Dependency Disorders and Chronic Pain

Konečný výsledek je více než působivý. Lékaři se dříve zabývali pouze symptomy toxického naakumulovaného-včetně vyčerpání, výpadků paměti a nevolnosti-nyní se mohou zabývat prvotním zdrojem problému. Jako důsledek tohoto, mnozí, kteří ukončili program, hlásí nejen zlepšené vnímání, ale také uvádějí, že jsou obecně šťastnější, energičtější, mentální čilejší a celkově v lepší kondici. Proto se dá jako důsledek zpráv dramaticky zlepšených osobních vztahů popsat jako:

“…část štěstí, část upřímnosti a část lásky laskavosti, se kterou byl vytvořen.”